චතුර්මාන 2020 අන්තර්පාසල් මාධ්‍ය තරගාවලිය

“චතුර්මාන 2020” මාධ්‍ය දිනයට සමගාමීව මහානාම විද්‍යාලයීය ජනමාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කළ “චතුර්මාන 2020” අන්තර්පාසල් මාධ්‍ය තරගාවලිය සහ “ඡායාමාන 2020” අන්තර්පාසල් ඡායාරූපකරණ තරගාවලිය පසුගිය මාර්තු මස 08 වනදා මහානාම විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී නිමාවට පත් විය. දිවයිනේ නන් දෙසින් පැමිණි තරගකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙවර එම තරගාවලිය සාර්ථකව පැවැත්විණි.

නිවේදන, පුවත් සංස්කරණය, ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය, හඩකැවීම්, තාක්ෂණික, ග්‍රාෆික නිර්මාණකරණය, ගුවන් විදුලි නාට්‍ය, කෙටි චිත්‍රපට සහ ඡායාරූපකරණය ආදී තරග අංශ රැසකින් මෙවර තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක විය. තරගාවලියේ විනිශ්චය කටයුතු සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රයන් හි දක්ෂයන් රැසක් සහභාගී විය. මහානාම විද්‍යාලයීය ජනමාධ්‍ය ඒකකයේ හිටපු සභාපතිවරුන් ඇතුළු ආදි සාමාජිකයින් රැසකගේ සහභාගීත්වය සහ සහයෝගය මත සංවිධානය වූ මෙම අන්තර්පාසල් මාධ්‍ය තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන් සදහා ජය සංකේත ප්‍රදානය “චතුර්මාන 2020” මාධ්‍ය දිනයේ දී සිදු කෙරෙනු ඇත.

Advertisement

Leave a Comment