මහානාම බෝධි රෝපණ පිංකම 2020

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ පූර්ණ බෞද්ධ පාසලක් වශයෙන් මහානාමයේ පැවැති අඩුපාඩුවක් වූයේ ගුරුභවතුන්ට සහ මහානාම සිසුන්ට වන්දනා කිරීමට බෝධීන් වහන්සේ නමක් මහානාම විද්‍යාලය තුළ වැඩ නොසිටීමයි. අද පටන් එම අඩුපාඩුව ඌනපූර්ණය කිරීමට මහානාම විද්‍යාලයීය 2001 ආදිශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සමත් වූහ. ඒ 2008 වර්ෂයේ දී අප අතරින් වියෝ වූ කපිතාන් නිමන්ත රාජපක්ෂ සොයුරා අනුස්මරණය පිණිස ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේගේ ශාඛාවක් මහානාම විද්‍යාලය තුළ ඉදිකළ බෝධිඝරය තුළ තැන්පත් කිරීමෙනි. ඒ අනුව ප්‍රථම කිරිපිඩු පූජාව, ඖෂධ පූජාව, ගිලන්පස පූජාව ඇතුළුව මල් පහන් පූජා කර බෝධීන් වහන්සේ නැහැවීම විදුහල්පතිතුමා, 2001 ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම, කපිතාන් නිමන්ත රාජපක්ෂ සොයුරාගේ දෙමාපියන් සහ බෞද්ධ සංගමයේ සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. සමරු ඵලකය විවෘත කිරීම එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන විදුහල්පතිතුමා අතින් සිදු වූ අතර උත්සව සභාව ඇමතු විදුහල්පතිතුමා සහ 2001 ආදිශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සභාපති සම්පත් ප්‍රනාන්දු සොයුරා අවධාරණය කර සිටියේ බෝධීන් වහන්සේ අනාගත මහානාම පරපුර වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වත්මන් මහානාම පරපුරේ වගකීම බවයි. හැටහය වසරක් පුරාවට හෙළ බෞද්ධ අනන්‍යතාවය රැකගෙන ආ මහානාමයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා මෙම බෝධීන් වහන්සේ නිසැකවම මහගු දායාදයක් වනු ඇත. ඔබ සැමට මහානාම බෝ සමිදු පිහිටයි!

 

12

Leave a Comment