ශිෂ්‍ය නායක නිල ලාංඡන පැලඳවීම 2022 කොළඹ මහානාම විද්‍යාලීය 2021/2022 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංඡන පැලඳවීම පසුගියදා නිමාවට පත් විය. පවතින තත්ත්වය අනුව ඉතා චාම් අයුරින් අඩු පිරිසකගෙන් සහභාගීත්වයෙන් මෙම අවස්ථාව මහානාම රඟහලේදී පැවැත්විය. අභිනව ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා වශයෙන් රශ්මික ජයසිංහ සිසුවාටත්,
Read More

දෙවොල් මඩු ශාන්ති කර්මය 2022 මහානාම ප්‍රජවටත් රටවැසි සියලුම දෙනාටත් සෙත්පතා විද්‍යාලීය ලියෝ සමාජයේ සංකල්පයක් ලෙස කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සංවිධානය කළ දෙවොල් මඩු ශාන්ති කර්මය පසුගියදා නිමාවට පත් විය. පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් දෙවොල් මඩු ශාන්ති කර්මය පත්තිනි දෙවියන් මුලික කරගත් විශන්තියකි.
Read More