ශිෂ්‍ය නායක නිල ලාංඡන පැලඳවීම 2022 කොළඹ මහානාම විද්‍යාලීය 2021/2022 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංඡන පැලඳවීම පසුගියදා නිමාවට පත් විය. පවතින තත්ත්වය අනුව ඉතා චාම් අයුරින් අඩු පිරිසකගෙන් සහභාගීත්වයෙන් මෙම අවස්ථාව මහානාම රඟහලේදී පැවැත්විය. අභිනව ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා වශයෙන් රශ්මික ජයසිංහ සිසුවාටත්,
Read More

මහානාම විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය පසුගියදා පැවැත්විණි. ඒ අනුව මහානාම විද්‍යාලයේ 2020/21 වර්ෂයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක වශයෙන් විහග ප්‍රනාන්දු සොයුරා තේරී පත් විය. උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයන් වශයෙන් බුදිශ හේවගේ සොයුරා, තේනුක ද සිල්වා සොයුරා,
Read More